pivo

Názvom Tripel Ale sa v Belgicku označuje ako veľmi silné pivo, ktoré obsahuje aspoň 9% alkoholu. My sme ako základ pre náš morušový špeciál použili presne tento typ piva. Doň sme pridali takmer 50 kg moruší jednu dávku do rmutu pri varení a druhú priamo do kvasného tanku. Tie dodali tomuto pôvodne svetlému pivu rubínovočervený odtieň a výraznú ovocnú chuť. Vôňa je nežne malinová, no dopĺňa ju jemný buket Pale Ale sladu. Chuť dopĺňa mierna, no neprehliadnuteľná bylinná horkosť, ktorá však končí krátko po prehltnutí. Dochuť je výrazne ovocná so sladovou sladkosťou, odlľahčenou jemnou kyselkavosťou moruše. Ovocná príchuť sa každým dúškom zvýrazňuje, až je morušový pôvod úplne prevládajúci. Moruši sa pripisujú až zázračné liečebné účinky. Znižuje krvný tlak, zastavuje a preventívne pôsobí proti rakovinovým bunkám, pravidelná konzumácia moruší spomaľuje starnutie, chráni očnú sietnicu a dokonca pôsobí preventívne proti mozgovej mŕtvici. Ak ešte pridáme antioxidačné a upokojujúce účinky chmeľu a množstvo biologicky aktívnych látok, pochádzajúcich zo živých kvasiniek, dostaneme magický nápoj, ktorý stojí za to ochutnať.

In Belgium, the name Triple Ale describes very strong beer containing at least 9% ABV. As a basic concept forour mulberry special, we chose exactly this beer style. We added nearly 50 kg(110 lbs) mulberries in two doses one during the mashing process and theother one directly to the fermentation tank. Those have granted originally Pale Ale rubyred tones and distinct fruity flavour. It has a tender raspberry odour supplemented by light Pale Ale malt bouquet. In the taste, mild,but unmissable herbal bitterness ends soon after swallowing. The aftertaste is strongly fruity with malty sweetness lightened by easy sourness of mulberry. The fruit flavour builds up with every sip, until the mulberry origin dominates completely. Almost miraculous effects are attributed to mulberry. They are shown to lower blood pressure, they contain substances preventing cancer, slowing down aging, they protect the retina of an eye and even act against brain stroke. Then add antioxidizing and soothing effects of hops and a number of biologically active substances of viable yeast and you get a magical potion worth sampling.

pivo