pivo

Korene belgických kláštorných dobe bolo nebezpečné piť vodu v spôsobov ako ju zbaviť baktérií a procesu prípravy sa škodliviny zničili zas pivo konzervoval a bránil opätovnej tradíciou v celom Belgicku. Mnísi v využívali ako povolený zdroj vody, Tak vzniklo aj známe slovné spojenie nadobudli nenahraditeľné skúsenosti krajine. O ich pivo vzrástol záujem ochotných za kvalitu dobre zaplatiť. pivovare Westmalle, pridaním veľmi várky dovtedy bežne vareného, slabého ho Dubbel (dvojitý), podľa približne porovnaní s jeho predchodcom. Vďaka (a čoskoro aj Tripel a Quadrupel) do pivovarov. Náš je uvarený z tradičných pív siahajú až do stredoveku. V tej neupravenej podobe a jedným zo vírusov bolo uvariť z nej pivo. Počas varom, alkohol vzniknutý kvasením infekcii. Varenie piva sa tak stalo kláštoroch však mali o dôvod viac. Pivo živín a vitamínov v obdobiach pôstu. „tekutý chlieb“. Častým varením a stali sa tak najlepšími sládkami v aj u návštevníkov a okoloidúcich, V roku 1856 vznikol v kláštornom tmavého belgického karamelu do svetlého piva, úplne nový nápoj . Nazvali dvojnásobného obsahu alkoholu v veľkému úspechu sa dostal Dubbel ponuky väčšiny belgických kláštorných surovín ako je svetlý slad, špeciálny belgický karamel a trappistické kvasnice priamo z opátstva Westmalle.

The roots of Belgian monastery beers reach as far back as medieval ages. Then it was not safe to drink fresh water and one of ways to purify it from bacteria and viruses was to brew a beer out of it. Thereby, impurities were inactivated by boiling and alcohol conserved the beer by preventing further infection. Brewing beer became briskly a tradition all over Belgium. Monks in monasteries had however one more reason. It was an allowed source of water, nutrients and vitamins during the times of lent, thus the expression ‘liquid bread’. With frequent practicing, they had acquired experience and became the beer brewmasters of the country. Their beer was increasingly demanded also by visitors and passersby, willing to pay good money for good quality. In 1856 in a monasterybrewery of Westmall, a completely new drink was born by adding very dark Belgian caramel to a regularly brewed weak light beer. They named him Dubbel, due to its approximately double alcohol content of its predecessor. Thanks to Dubbel’s vast success, it found its way to most of Belgium’s monasterybreweries. Ours is brewed out of traditional ingredients such as light malt, special Belgian caramel and Trappist yeast right from the Westmall abbey.

pivo