pivo

Korene belgických kláštorných pív siahajú až do stredoveku. V tej dobe bolo nebezpečné piť vodu v neupravenej podobe a jedným zo spôsobov ako ju zbaviť baktérií a vírusov, bolo uvariť z nej pivo. Počas procesu prípravy sa škodliviny zničili varom, alkohol vzniknutý kvasením zas pivo konzervoval a bránil opätovnej infekcii. Verenie piva sa tak stalo tradíciou v celom Belgicku. Mnísi v kláštoroch však mali o dôvod viac. Pivo využívali ako povolený zdroj vody, živín a vitamínov v obdobiach pôstu. Tak vzniklo aj známe slovné spojenie “tekutý chlieb”. Častým varením nadobudli nenahraditeľné skúsenosti a stali sa tak najlepšími sládkami v krajine. O ich pivo vzrástol záujem aj u návštevníkov a okoloidúcich, ochotných za kvalitu dobre zaplatiť. V roku 1856 vznikol v kláštornom pivovare Westmalle, pridaním veľmi tmavého belgického karamelu do várky dovtedy bežne vareného, slabého svletlého piva, úplne nový nápoj. Dubbel (dvojitý), podľa približne dvojnásobného obsahu alkoholu v porovnaní s jeho predchodcom. Vďaka veľkému úspechu sa dostal Dubbel (a čoskoro aj Tripel a Quadrupel) do ponuky väčšiny belgických kláštorných pivovarov. Náš je uvarený z tradičných surovín ako je svetlý slad, špeciálny belgický karamel a trappistické kvasnice priamo z opátstva Westmalle.

The roots of Belgian monastery beers reach as far back as medieval ages. Then it was not safe to drink fresh water and one of ways to purify it from bacteria and viruses was to brew a beer out of it. Thereby, impurities were inactivated by boiling and alcohol conserved the beer by preventing further infection. Brewing beer became briskly a tradition all over Belgium. Monks in monasteries had however one more reason. It was an allowed source of water, nutrients and vitamins during the times of lent, thus the expression ‘liquid bread’. With frequent practicing, they had acquired experience and became the beer brewmasters of the country. Their beer was increasingly demanded also by visitors and passersby, willing to pay good money for good quality. In 1856 in a monasterybrewery of Westmall, a completely new drink was born by adding very dark Belgian caramel to a regularly brewed weak light beer. They named him Dubbel, due to its approximately double alcohol content of its predecessor. Thanks to Dubbel’s vast success, it found its way to most of Belgium’s monasterybreweries. Ours is brewed out of traditional ingredients such as light malt, special Belgian caramel and Trappist yeast right from the Westmall abbey.

pivo