pivo

Doteraz sme Vám predstavovali rôzne pivné štýly z celého sveta, ktoré majú pôvod a tradíciu v určitej krajine. Sládkovia po celom svete kombinujú receptúry pivných štýlov v snahe vytvoriť unikátne pivá, obohacujúc globálnu pivnú pestrosť. Tentokrát sme aj my pripravili niečo výnimočné. Špeciál, ktorý kombinuje to najlepšie zo svetových pivných štýlov – Belgian IPA. Charakterizuje ho vyvážená kombinácia rozmanitých chutí a vôní, prinášajúca vzrušujúci zážitok zmyslov vo Vašom pohári. Prenikavá vôňa bazového kvetu udiera do nosa a núti zodvihnúť pohár k prvému dúšku. Chuťový vnem začína sladkým tropickým ovocím podporeným zamatovou textúrou pšeničného sladu. V úvode je chmeľová horkosť takmer nebadateľná, no zatiaľ čo sa príjemný chlad rozliva celým telom, vystupuje v jemnej, grapefruitovej podobe. Napokon pivo ladne prejde do veľmi suchého, mierne kyslastého konca, ktorý dokonale zaženie smäd, no zároveň podporí chuť na ďalší dúšok.

This far, we have been introducting you to various beer styles originating and preserving its tradition in individual countries. Brewmasters all around the world have been combining recipes of more basic beer styles in effort to create unique new styles, enriching the global beer diversity. This time, we crafted something extraordinary as well and combined the very best of global beer cuisine – Belgian IPA. It’s characterized by balanced combination of diverse flavors and aromas, creating an exciting experience of senses in your glass. The pervasive aroma of elderberry flower strikes at nose, making one to raise the glass for a first sip. The gustatory sensation begins with tropical fruits supported by the velvet texture of wheat malt. In the opening the hoppy bitterness is almost negligible, but while the pleasant chill spills throughout the body, it comes around in a tender grapefruit – like form. Thereafter the beer passes on to a very dry, mildy sour finish, chasing thirst away, yet promoting the craving for another sip

pivo