pivo

Svetlé pivo s výraznou arómou a horkosťou. Napriek tomu, že je toto pivo v našich končinách dobre známe, nepokúšame sa kopírovať žiadnu masovú značku, ale pred-stavujeme vlastný trojsladový, 3 krát chmelený ležiak so živými kvasinkami, ktoré zanechávajú jem-nú kvasinkovú príchuť.Snažili sme sa uvariť pivo lahod-nej, plnej chuti, a pritom dostatočne horké a piteľné a veríme, že sa nám to podarilo!Najznámejšie české pivo tohto typu bolo prvý krát uvarené v roku 1842 v prevažne nemeckej Plzni bavor-ským sládkom Josefom Grollom.Najali si ho plzenskí mešťania, aby vyriešili dlhotrvajúci problém s nekvalitou Plzenského piva, ktorý vyvrcholil v roku 1838, kedy priamo na námestí rozbúrený dav vylial 36 sudov nepiteľného piva.

A beer famous all around the globe with distinctive aroma and bitterness. Despite lager being well known in this region, we do not try to copy a major brand.We are introducing our own three malt, three times hopped lager with vivid yeast, bringing a very tender yeast Our goal was to brew a delicatelly a full tasting, yet bitter enough and easy-drinking beer. We believe, we reached our goal!The most famous of lagers was brewed in 1842 in mostly German Pilsen by a Bavarian beermaster Jozef Groll.He was hired by Pilsner townsfolk to solve the problem with the low quality of Pilsner beer, that culminated in 1838, when the furious crowd spilled out 36 kegs of undrinkable beer.

pivo