pivo

Milovníci belgických pív dobre poznajú klasický rad kláštorných pív – ľahký Enkel, bohatý karamelový Dubbel, silný Tripel a komplexný, aromatický Quadrupel. Každý z týchto štýlov je originálny, no majú spoločný jeden menovateľ: Silný, korenisto-ovocný profil kvasiniek, ktorými už niekoľko storočí kvasia svoje pivá mnísi v opátstve Westmalle je poznať vo vôni aj chuti. Niet preto divu, že remeselné pivovary ako ten náš, sa snažia o ozvláštnenie týchto štýlov. Tripel je vďaka svojmu svetlému, sladovému, no pritom suchému telu a pomerne výraznému alkoholu prakticky jediným z kláštorných pív, kde je badať aj charakter ušľachtilých európskych chmeľov. Nám to však nestačilo a pridali sme množstvo aromatických chmeľov Nového sveta, ktoré na západnom pobreží USA preslávili štýly ako APA a IPA. Predstavujeme Vám tak California Tripel so silnou arómou borovicového ihličia, korenín a manga, a príjemne horkým chmeľovým zakončením.

Afficionados of Belgian beer know very well a classic abbey styles – thirst quenching Enkel, rich, caramely Dubbel, strong Tripel and complex, aromatic Quadrupel. Each of them is original, but they have one common denominator: Strong spicyfruity profile in aroma and taste, coming from centuries old yeast strain used by monks in Westmalle abbey. It is no wonder that craft breweries like ours are trying to differentiate these styles. Tripel is due to its pale, malty, yet dry body and quite significant alcohol practically the only abbey style, which showcases a little bit of European noble hops. It wasn’t enough for us though, so we added copulous amounts of aromatic New World hops, famous in American West Coast styles like APA and IPA. Hence, we present you California Tripel with strong aroma of pine needles, spices, mango and pleasantly bitter hoppy finish.

pivo