pivo

Evolúcia stoutu začala v osemnástom storočí odklonom od porteru, bežne vareného v Anglicku a írsku. Bol tmavší a silnejší, no medzi londýnskou a dublinskou verziou nebol takmer žiadny rozdiel. Ten nastal až v roku 1817 vďaka vynálezu bubnovej pražiarne, ktorá umožnila výrobu nových, veľmi tmavých druhov sladu. Konzervatami angličania nové možnosti nevyužili, no sládok dublinského pivovaru Guinness začal experimentovať. Postupnými zmenami receptúry sa jeho stout stával čoraz suchším a horkejším. Posledná významná zmena nastala v roku 1880, keď vstúpil do platnosti nový zákon o zdanení piva, ktorý určoval výšku taxy na základe pôvodnej stupňovitosti mladiny, varenie silných pív sa tak stalo finančne nevýhodným a Guinness svoj stout výrazne zoslabil. V tejto slabej, suchej a horkej podobe sa pod názvom Irish Dry Stout zachoval až dodnes. Náš sme pripravili podľa viac ako storočnej tradície len zo svetlého sladu pale ale, praženého nesladovaného jačmeňa a malého množstva ovsených vločiek. Absencia karamelového sladu typického pre anglické stouty zapríčinila, že írsky stout je veľmi ľahký a suchý, s príjemnou čokoládovou horkosťou. Čapujeme ho špeciálnym spôsobom ktorý vynašiel Guinness v roku 1959, čoho výsledkom je veľmi málo nasýtené pivo s hustou smotanovou penou takmer bielej farby a krémovým pocitom v ústach.

The evolution of Stout began in 18th century as a deviation from Porter, commonly brewed in England and Ireland. It has been darker, stronger, but there had been no diffeleace between the London and Dublin version. Such a difference emerged in 1817 with the invention of drum roaster enabling the creation of new superbly dark malt sorts. Conservative Englishmen opted not to exploit the new opportunities, but a brewmaster of Dublin brewery of Guinness started experimenting. By gradual changes in the recipe, his stout was becoming still drier and more bitter. The last significant change occurred in 1880 when a new taxation law came into force, which has made the brewing of strong beers unprofitable and Guinness made their stout much weaker. In this weaker, thy and bitter form, it is retained as an Irish Dry Stout to present date. We prepared the one of ours following an over a century old tradition out of Pale Ale malt, roasted unmalted barley and a little oatmeal cereals. The absence of caramel malt, otherwise typical for English Stouts made this Irish Stout very light and dry, with a pleasant chocolate bitterness. This beer is draught in a special way invented by Guinness in 1959 providing an unsaturated beer with creamthick nearly white head and a creamy mouthfeel.

pivo