pivo

Náš nový pivný špeciál patrí do rodiny kyslých pivných štýlov s obsahom pšeničného sladu. Vďaka jeho rezkému charakteru bolo oddielmi Napoleona spomínané ako “šampanské severu”. Vo svojom rodnom Nemecku je už v súčasnosti vzácne, je ho však možné nájsť v mnohých amerických remeselných pivovaroch. Tento slamovo svetlý osviežujúci nápoj má ľahké pšeničné telo a nízku až takmer nebadateľnú horkosť. Chmeľ je pri tomto pivnom štýle len niekde v pozadí. Dominantná je tu čistá prirodzená kyslosť, pripomínajúca nezrelé ovocie ako napríklad jablká. Pohár piva Berliner Weisse podávame tradičným spôsobom zároveň s pohárikom malinového sirupu na vyrovnanie značnej kyslosti. Mnohými je označované za to najviac osviežujúce pivo na svete. Každý sládok tento pivný štýl poníma podľa seba, niektorí ho sladia medom, rôznym ovocím či inak ochucujú. Náš sme uvarili s pridaním čerstvého zázvoru, čím sa toto osviežujúce pivo stalo skvelým spoločníkom na posledné dlhé večery babieho leta.

Our new beer special belongs to a family of sour beer styles with wheat malt content. Due to its crisp character it was mentioned as “the Champagne of the North” by Napoleon’s divisions. It’s rare in its home country nowadays, but can be often found in many american craft breweries. This pale-straw coloured refreshing beverage has a light wheat body and low to unnoticeable bitterness. Hops are present only somewhere in the background. The dominant flavour is pure natural sourness, reminding of unripe fruit such as apples. A cup of Berliner Weisse is served in a traditional way along with a shot of raspberry syrup to balance the significant sourness. It has been described by some as the most refreshing beer in the world. Each brewer has its own way to create a beverage matching this beer style, some sweeten it with honey, various fruits or otherwise flavor it. We prepared ours with fresh ginger, what makes this refreshing beer a wonderful companion for the last Indian summer evenings.

pivo