pivo

Gose je staroveký nemecký pivný štýl. Jeho názov je odvodený od rieky Gose, tečúcej neďaleko mesta Leipzig. Prvé zmienky pochádzajú z piesní cisára Ota III., ktorý vládol Nemecku v rokoch 983 -1002 a napevoval v nich jedinečnú chuť pšeničného piva z banského mestečka Goslar. Toto pivo je zaujímavé hneď niekoľkými ingredienciami. Ako väčšina starovekých pív je aj toto kvasené zmesou pivovarských kvasiniek a baktérií lactobacillus, čo napodobňuje spôsob spontánneho kvasenia známeho z minulosti, dávno pred objavom mikroorganizmov a sanitácie. Varí sa tiež z mierne slanej minerálnej vody, odkazujúcej na vodu z mestečka Goslar, ovplyvnenú jeho minerálnym podložím. Neobyčajný efekt tejto vody a kyslosti spôsobenej spontánnym kvasením je vyvážený prídavkom čerstvo drveného koriandru spolu s malým množstvom chmeľu. Vo vôni cítiť svieže korenie pripomínajúce belgický witbier. Po napití pivo začína miernou minerálnou chuťou ružovej Himalájskej soli, ktorú sme použili a jemnou sladkosťou pšeničného sladu. Koniec je kyslastý s chuťou koriandru a veľmi osviežujúci. Zaujímavosťou je, že ide o jediné pivo, ktorému bola ako lokálnej historickej špecialite, udelená výnimka zo zákona o čistote piva Reinheitsgebot, platného pre všetky ostatné nemecké pivá už od roku 1516. Ten prikazuje používanie len štyroch základných surovín; vody, sladu, chmeľu a kvasníc.

Gose is an ancient German beer style. Its name is derived from the river Gose flowing close to the German city of Leipzig. First mentions originare from the songs of keiser Otto IL, the ruler of Germany in 983 – 1002 ,venerating the unique taste of a wheat beer from the mining town of Goslar. This beer is interesting in several of its ingredients. As most of the mediewal beers, it is fermented by a mix of brewer’s yeast and lactobacillus bacteria, imitating the way of spontaneous fermentation, known long before the discovery of microorganisms and sanitation. It is also brewed out of slightly salty mineral water reminding of the waters from the town of Goslar influenced by its mineral soils. An extraordinary effect of this water and the sourness from the spontaneous fermentation is balanced out by the addition of coriander and a low amotnt of hops. In aroma, you can smell fresh spices resembling Belgian Witbier. After a sip, the taste starts with a mild mineral flavor of pink Himalayan salt we used and the tender sweetness of the wheat malt. The finish is lithely sour, with hints of coriander, and very refreshing. A curiosity is that this is the only beer that, as a historical speciality, was permitted an exception from Reinheotsgebot law of the beer purity, valid for all other German beers since 1516 commanding using of only four basic ingredients in brewing: water, malt, hops and yeast.

pivo