pivo

Je ťažké vystopovať históriu štýlu Irish Red Ale. Niektorí pivní historici tvrdia, že ide jednoducho o anglický Bitter navarený v írsku, väčšina sa však zhoduje na tom, že má viacero odlišností a ide tak o samostatný pivný štýl. Je napríklad výrazne menej horký, keďže chmeľ bol v dobe jeho vzniku v írsku takmer nedostupný. Je tiež tmavší kvôli použitiu malého množstva nesladovaného praženého jačmeňa, čo sa prejavuje v suchom, mierne praženom zakončení a rubínovo-červenej farbe. Napriek suchšiemu koncu je pivo pri napití obilné sladké, s náznakom toffee a karamelového sladu. V samotnom írsku sa už komerčne varí sporadickejšie, teší sa však veľkej obľube domácich sládkov po celom svete.

It is hard to trace the history of Irish Red Ale. In spite of some beer historians claiming it is plainly an English Bitter brewed in Ireland, most of them agree on the fact, that there are several differences, making it a separate beer style. The beer is less distinctly bitter, as hops being virtually unavailable in Ireland at that time. It is also darker, due to the usage of a small amount of unmalted roasted barley, granting the beer a dry, slightly roasted finish and ruby red color. In spite of that, it is grainy sweet, with hints of toffee and caramel malt. In Ireland itself is this beer brewed rather sporadicly, it is nevertheless an favorable choice of home brewers all around the world.

pivo