pivo

Veľmi silné, menej chmelené, napriek tomu horké čierne pivo s tmavou penou. Jeho horkosť pochádza z kávovej chuti praženého sladu. Vznikol v 18. storočí v Anglicku ako tmavá a silnejšia verzia Porteru. Ďalšími postupnými zmenami sa natoľko odlíšil od pôvodného pivného štýlu, že sa ujal samostatný názov Stout. Počas 1. svetovej vojny bolo v Anglicku praženie zrna za plytvanie a tak sa stal na dlhšie obdobie výlučne Írskym produktom.

Very strong, less hopped, yet bitter dark ale with darker head. Its bitterness namely originates in the coffee flavours of roasted barley malt. This beer was born in 18th century ad a darker, stronger version of porter ales, than called “Stout Porter”. Slowly, one change change at a time it became so distinct from the original style, that at the beginning of the 20th century it was well known as a Stout. During the World War I. grain roasting was declared being wastage in England and thus, stout became exclusively Irish product.

pivo