pivo

V mnohých krajinách sveta sa jablká používajú na výrobu silnejšieho či slabšieho alkoholického nápoja. Dnes veľmi populárny jablčný Cider je skvasená jablčná šťava, ktorá má svoju dlhú tradíciu v západnom Anglicku, odkiaľ sa dostala do USA a Kanady. Aj ostatné európske krajiny však majú obdobu tohto nápoja, či už v sýtenej, alebo nesýtenej podobe. Komerčne vyrábané Cidery sa navzájom líšia chuťou, obsahom jablčnej štavy, ale aj obsahom alkoholu. Náš Mullbery Cider Ale je niečo medzi pivom a Ciderom. Na jeho výrobu sme použili čistú jablčnú šťavu, veľké množstvo našich domácich, ručne zbieraných moruší a aby to bolo stále pivo, pridali sme aj slad a decentné množstvo chmeľu s ovocným profilom. Aby sme vytvorili ľahký a osviežujúci nápoj, použili sme špeciálne belgické kvasinky, ktoré prekvasili takmer všetok cukor a v tomto elixíre zostala len čistá lahodná chuť a až 7% alkoholu. Neváhajte a ochutnajte. Veríme, že Vám bude chutiť tak ako nám.

In many countries, apples are used in production of an alcoholic beverage, be it stronger or weaker. Currently very popular apple cider is in fact a fermented apple juice, which has its deep roots in the west of England, from where its production spread to the USA and Canada. However, other European countries have their equivalent of this drink served sparkling or still. The ciders produced commercially differ amongst themselves in their taste, the amount of apple juice used, as well as in the alcohol content. Our Mulberry Cider Ale is half-way between a beer and a cider. We used pure apple juice, large quantity of home-grown hand-picked mulberries and, to maintain its beer properties, we added malt and a decent amount of fruity profile hops. In order to create a light and refreshing beverage, we employed a distinct Belgian yeast strain capable of fermenting almost the entirety of sugars, resulting in an elixir of a pure delicate taste with astounding 7% ABV. Do not hesitate to try it! We believe, you will appreciate it as much as we have.

pivo