pivo

Old Ale je jedným z najsilnejších britských pivných štýlov a jeho tradícia siaha do doby pred priemyselnou revolúciou. Pivo sa vtedy nevarilo celoročne, ale sezónne a skladovalo sa v ručne robených drevených sudoch. Silné pivo, nazývané Old, alebo Stock Ale, ktoré podliehalo skaze pomaly, sa preto skladovalo dlhšie, než výčapné piva ako Bitter. V sude nastávala postupom času jemná oxidácia piva, extrakcia trieslovín a v niektorých prípadoch aj aktivita divokých, či vínnych kvasiniek. Pivo tým získalo unikátny charakter a veľmi komplexnú chuť. Náš recept na Old Ale pozostáva z desiatich druhov sladu, výhradne anglických chmeľov, francúzskeho dubového sudu a vyzrievania po dobu až pol roka. Výsledkom je pivo gaštanovej farby, v ktorom sa veľmi rafinovane miešajú chute sladkého karamelu, prezretých malvíc, pražených orieškov, alkoholového tiramisu, či Portského a suchých, jemne horkých drevitých triesloviniek.

Old Ale is one of the strongest British beer styles and its tradition precedes the industrial revolution. Beer then was not brewed year round, but seasonally and was stored in hand-made wooden barrels. A strong beer, also known as Old, or Stock Ale, stored much better than draft ales like Bitter, so they were aged for longer periods to be drank later. In the cask, slow oxidation of beer, the extraction of tannins, and in some cases also the activity of wild or wine yeasts, occurred over time. The beer thus gained a unique character and a very complex flavor. Our recipe for Old Ale consists of ten different malts, exclusively English hops, French oak barrel and aging for half a year. The result is a chestnut-colored beer with sweet caramel, overripe pomes, roasted nuts, alcoholic tiramisu or Port wine and dry, slightly bitter woody tanins in a magnificient kaleidoscope of flavor.

pivo