pivo

Horké tmavé pivo anglického typu. Začalo sa vyrábať v Londýne v 18. storočí js pôvodným názvom Entire z lacných tmavých sladov a bolo určené pre mestskú chudobu. Pre veľkú popularitu medzi portermi (robotníkmi v dokoch) zľudovel jeho terajší názov. Na výrobu používame originálne suroviny – slad typu Pale Ale, tmavý slad Black Patent, typický anglický chmeľ a kvasnice vrchného kvasenia. Mnoho ľudí, ktorí tvrdili, že nemajú radi čierne pivo, po ochutnaní nášho Portera zmenilo názor. Zmeňte ho aj Vy a ochutnajte!

A bitter dar kEnglish ale. Its poduction began in 18th century in London under its former name “Entire” using cheap dark malts and was meant for the poor. Due to its great populatiry among the dock workesrs, porter’s current name came to knowledge. Our way of brewing this beer comes from the original recipe – Pale Ale malt, Black Patent malt, typical English hops and top-fermenting yeast. Many people, claiming that they do not like dark beers, changed their minds about it after tasting our Porter. Change your mond as well, taste it!

pivo