pivo

Toto extra silné čierne pivo sa začalo vyrábať v druhej polovici 18. storočia v londýnskom pivovare Thrale’s brewery špecificky na export do Ruska pre cársky dvor Kataríny II. Veľkej. Všeobecne sa predpokladá, že sládkovia londýnskeho pivovaru upravili recept bežného Stoutu, ktorý by túto cestu nevydržal. Vysoká hustota a veľmi vysoký obsah alkoholu v Imperial Stoute však eliminovali možnosť zamrznutia a znehodnotenia piva počas tisícmíľovej plavby cez Baltské more. My sme sa pri vývine tohto špeciálu inšpirovali historickou publikáciou vydanou v roku 1851 v Londýne a pôvodný recept sme tento rok doplnili o niekoľko kilogramov čerstvých i sušených fíg. Tie sme po niekoľkotýždňovej macerácii v prémiovom koňaku pridali priamo do rozkvaseného tanku. Výsledkom je čierna farba nočnej oblohy a dokonalá harmónia chutí pripomínajúc horkú čokoládu, kávový likér, belgické pralinky, zrelé figy a koňak. To je náš Russian Imperial Stout.

The production of this extra strong black ale started in the second half of the 18th century in London’s Thrale’s Brewery specifically for export to Russian royal court of Catherine II. Great. It is generally believed that London brewers must had modified the standard Stout recipe to withstand the thousand-mile jurney to Russia via the Baltic Sea. High density and very high alcohol content of Imperial Stout eliminated the possibility of freezing and degradation of beer. Our inspiration for the development of this beer originates in historical publications issued in 1851 in London. This year we improved the original recipe with addition of few kilograms of both fresh and sundried figs. After several weeks of maceration in premium cognac, we added them directly to the fermenting tank. The result is midnight black color and perfect harmony of flavors resembling dark chocolate, coffee liqueur, Belgian truffles, ripe figs and brandy. That is our Russian Imperial Stout.

pivo