pivo

Toto pšeničné pivo vyrábame na spôsob nemeckého Weizenbier s podielom viac ako 70% pšeničného sladu. Jantárovú farbu, ako aj jemnú mandľovú príchuť spôsobuje špeciálny pšeničný slad z nemeckej sladovne Weyermann. Nemecká odroda chmeľu Hallertauer dodáva tomuto výnimočnému pivu bylinkovú príchuť zamaskovanú do typickej weizenovej chuti ovocia a klinčekov. Varenie pšeničného piva má v Trenčíne viac ako päťstoročnú tradíciu. V roku 1546 udelil kráľ Ferdinand Habsburský mestu Trenčin výsadu výlučného varenia pšeničného piva s podmienkou, že získané peniaze sa použijú na obnovu mestských hradieb. Historické pramene opisujú trenčianske pšeničné pivo ako dobre známe až vo Viedni. Je nám cťou pokračovať v tejto tradícii.

Our wheat beers are brewed using authentic ingredients in a way of German Weizenbier with a ratio of more than 70% of wheat malt. The amber colour, as well as a gentle almond flavour, originates in a special wheat malt from a German malt house of Weyermann. A German hops sort Hallertauer grants this extraordinary beer a herbal bitterness masked in a typical Weizenbeer tastes of fruits and cloves. Wheat becr brewing has had its tradition in Trenčin for more than 500 years. In 1546 Ferdinand I. Habsbourg granted the Liberal city of Trenčin an exclusive right to brew wheat beer, provided that the acquired money would be used for the puproses of city walls restoration. Historical sources claim that Trenčin wheat beer was famous even all the way in Vienna. It is our honor to be able to continue in this tradition.

pivo