pivo

Prvé kláštorné pivo typu Tripel vzniklo v roku 1934 a finálnu podobu dostalo v roku 1956, presne sto rokov po jeho slabšom, tmavšom bratovi Dubbeli, v opátstve Westmalle na severe Belgicka. Podnetom na jeho vznik bola stúpajúca obľuba svetlých ležiakov, ktoré zaplavili Európu v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Farbou však jeho podoba s ležiakmi končila. Bol totiž varený rovnakým spôsobom ako Dubbel – zo svetlého sladu, špeciálneho belgického karamelu (tentoraz veľmi svetlého) a kvasený unikátnym kmeňom kvasiniek, nevedome používaným v pivovare Westmalle už v stredoveku. Na pitie v obdobiach pôstu bol príliš silný, získal si však obľubu návštevníkov opátstva ako dezertné pivo a postupne sa stal vlajkovou loďou nejedného belgického pivovaru. Náš sme uvarili tradičným spôsobom z jediného druhu sladu s prídavkom ľahko prekvášajúceho svetlého belgického karamelu. Vďaka tejto kombinácii sa pivo napriek svojej sile pije veľmi ľahko. 0 komplexnosť chutí sa postarali originálne kvasinky z pivovaru Westmalle, vďaka ktorým môžete zacítiť jemné korenisté chute a ovocné arómy v podobe banánu a žltého melónu. Nemalú úlohu tu zohral aj chmeľ Bramling Cross, ktorý príjemne vyvažuje sladké sladové telo sviežou vôňou čiernych ríbezlí.

The first Tripel-style abbey beer was created in 1934 and it acquired its final form in 1956, exactly one hundred years after its dark weaker brother Dubbel, in the abbey of Westmall in the northern Belgium. The motion for its creation was an ever-increasing demand for light lagers flooding Europe in 1920s. The color was however the sole resemblance to the lagers. It was brewed the same way as Dubbel – from pale malt, this time very pale Belgian caramel and fermented with a unique yeast strain, which had been unknowingly used since medieval ages in Westmall. Despite it was too strong to drink in the times of lent, it found its place as a popular desert beer by numerous visitors of the abbey and gradually has become the flagship of several Belgian breweries. We have brewed the one of ours following a traditional recipe, of a single malt with an addition of lightly-fermentable Belgian caramel. Thanks to this combination, the beer is despite its strength easily drinkable. The complexity of taste is catered by the original yeast of Westmall abbey, granting the beer tender spicy flavours and fruity aromas of banana and honeydew. A significant role is also played by the Bramling Cross hops, which is pleasurably counterweighting the sweet malty body with a fresh scent of blackcurrant.

pivo