pivo

Na prelome 19. a 20. storočia sa pivá plzenského typu stali veľmi obl’úbené pre svoju ľahkosť a piteľnosť. Belgické pivovary tak začali veľmi rýchlo strácať pozície na trhu v okolitých krajinách a preto sa rozhodli zareagovať úpravou pivného štýlu Belgian Strong Ale na nižšiu silu a l’ahšie telo. Aj keď tento boj s ležiakmi nevyhrali, priniesli svetu nový, dnes veľmi obľubený pivný štýl, ktorý sa postupným vývojom stal neoddeliteľnou súčasťou belgického pivného spektra. Každý pivovar si ho trochu prispôsobil a mnohí doň dodnes pridávajú tradičnú zmes korenín zvanú Gruid bez toho, aby tieto ingrediencie uvádzali na obale. Práve vo vhodne namiešaných doplňujúcich koreninách tkvie tajomstvo jedinečnosti každého belgického pivovaru. Korenía ako aníz, fenikel, koriander, badián, kardamon, klinčeky, čierne korenie či dokonca škorica pri vhodnom nadávkovaní zvýraznia typický belgický aromatický profil tohto piva a robia ho ešte výnimočnejším. Náš Belgian Blond Ale 15° je hlboko prekvasené pivo s obsahom alkoholu viac ako 8%, typickou belgickou korenistou arómou a sladkastou chuťou svetlého belgického karamelu. A áno, aj my sme v našej “alchymistickej dielni” namiešali zmes korenín, ktorou sme náš Blond Ale doviedli k dokonalosti. Dokážete uhádnuť, ktoré korenia sme pridali? Ak však aj uhádnete, neprezradíme Vám zloženie našej tajnej zmesi. Najdôležitejšie je aj tak, aby Vám pivo chutilo!

At the turn of the nineteenth century, the Pilsner-style beers were becoming more and more popular thanks to their lightness and good drinkability. Belgian breweries began to lose their positions on markets in the neighboring countries, hence they decided to act by adjusting the Belgian Strong Ale recipe by giving it a weaker body.. Even though they lost this fight to lagers, they created a new, nowadays very popular beer style, which has become, under constant change, an integral part of the Belgian beer spectrum. Every brewery would accommodate the recipe a little and many add even today a traditional mixture of spices known as Gruid, without disclosing its composition. It is these carefully combined ingredients that are at the bottom of the secret of the individual uniqueness of the Belgian breweries. Spices as diverse as anise, fennel, coriander, star anise, cardamom, cloves, pepper, even cinnamon, when properly dosed, underline this beer’s typical Belgian aromatic profile and render it ever more striking. Our Belgian Blond Ale 15° is a deep-fermented beer with ABV of over 8%, typical Belgian spicy aroma and sweetish taste of pale Belgian caramel. And yes indeed, we too, did concoct a mixture of seasonings in our ‘alchemist laboratory’ and thusly brought our Blond Ale to perfection. Will you be able to identify the spices we used? Even if you guess right, however, we shall not concede the contents of our secret mixture. The most important thing remains that you enjoy the beer!

pivo