pivo

Toto pivo vzniklo v USA okolo roku 1880 ako vrchne kvasená alternatíva číreho svetlého ležiaku použitím kukurice ako dostupnejšej náhrady jačmeňa, podobne ako bourbon, vyrobený z kukurice, je napodobeninou whisky. Jemná a čistá chuť ležiaku, ktorý v tom čase dominoval trhom, je dosiahnutá pomalou fermentáciou “ejlových” kvasníc pri najnižších možných teplotách. Náš Cream Ale sme pripravili presne týmto spôsobom. Dokazuje rozmanitosť surovín používaných na výrobu piva v rôznych častiach sveta a je skvelým príkladom tzv. session piva — svojou jemnosťou a nízkym obsahom alkoholu sa perfektne hodí na dlhé večery s priateľmi, neunaví, no vďaka nášmu remeselnému prístupu k vareniu zanechá dojem skutočného pivného špeciálu.

This beer was created in the USA around the year 1880, as a topfermented alternative of a sheer light lager using corn as a more affordable replacement for barley, such as cornbrewed bourbon came from whisky. The tender and pure taste of a lager, which then dominated the market is achieved by fermenting ‘ale’ yeast at the lowest reachable temperatures. Our Cream Ale was created exactly this way. It is a proof of the variety of resources used all over the work for brewing it and it is a great example of socalled session beer – it is perfect for long evenings with friends, it won’t tire you down with its lightness and lower alcohol content, yet thanks to our craft brewing, it leaves you with a feeling of a real special.

pivo