pivo

TToto extra silné čierne pivo sa začalo vyrábať v druhej polovici 18. storočia v londýnskom pivovare Thrale’s brewery špecificky na export do Ruska pre cársky dvor Kataríny II. Veľkej. Všeobecne sa predpokladá, že sládkovia londýnskeho pivovaru upravili recept bežného Stoutu, ktorý by túto cestu nevydržal. Vysoká hustota a veľmi vysoký obsah alkoholu v Imperial Stoute však eliminovali možnosť zamrznutia a znehodnotenia piva počas tisícmíľovej plavby cez Baltské more. My sme sa tento rok inšpirovali horkým talianskym bylinným likérom, Fernetom. Talianski mnísi už pred vyše 200 rokmi experimentovali s bylinkami s cieľom vyvinúť účinný liek na bolesť žalúdka, na podporu trávenia alebo iných zdravotných tažkostí. Originálne recepty na Fernet obsahujú desiatky bylín, pomarančovú a grapefruitovú kôru. My sme hľadali zloženie ktoré by najlepšie doplnilo komplexnosť nášho Russian Imperial Stoutu na vytvorenie harmónie chutí. Nami vybraté byliny sme po niekoľko týždňovej macerácii pridali priamo do sekundárnej fermentácie pričom výsledkom je náš Fernet Russian Imperial Stout.

The production of this extra strong black ale started in the second half of the 18th century in London’s Thrale’s Brewery specifically for export to Russian royal court of Catherine II. Great. It is generally believed that London brewers must had modified the standard Stout recipe to withstand the thousand-mile jurney to Russia via the Baltic Sea. Our inspiration for the development of this beer was Italian herbal liquor Fernet. Italian monks were experimenting with herbs in order to create medicine for digestion and stomach ache. Original recepie for Fernet contains of dozen herbs , orange and grapefruit peel. We were looking for the composition which would comply with complexity of our Russian Imperial Stout. The herbs choosen by us Were macerated for coulpe of weeks after which we added them directly to secondary fermetation While That results to our Fernet Russian Imperial Stout.

pivo