pivo

V našich končinách je dobre známa APA – American Pale Ale, pivo, ktoré naštartovalo novodobú pivnú revolúciu v Amerike. Počiatok tohto piva však hľadať v Anglicku, kde svetlé ejly s horkejšou chuťou, nazývané Pale Ale alebo Bitter, varili už od 18. storočia. Tradičný Bitter dokváša v sude, ktorý hostinský narazí a čapuje takmer bez bubliniek, kým moderný English Pale Ale má vyššie nasýtenie a penu, a je jedným z najobľúbenejšich pivných štýlov v Británii. Náš recept je jednoduchý – dva druhy sladu z anglickej rodinnej sladovne so 150 ročnou tradíciou, dva druhy anglického chmeľu a kvasinky z londýnskeho pivovaru. Výsledkom je perfektná rovnováha medzi sladovým telom s náznakom keksíkov a orieškov, a suchou, drevitou horkosťou anglického chmeľu. Vo vôni dominujú kvasinkové estery pripomínajúce zrelé malvice a cédrové tóny chmeľu. Dnu sladkosť pšenice. Najdôležitejšou spoločnou vlastnosťou je však sviežosť, ktorá je pri takto sladovom a komplexnom pive skutočne pozoruhodná.

Well-known American Pale Ale (APA) is a beer that has begun the modern craft beer revolution in USA. Origin of this beer, however, can be traced to 18th century England, where pale, bitter ales emerged. Traditional Bitter undergoes secondary fermentation in barrels, which inkeeper taps and pours almost without bubbles, while the modern English Pale Ale has higher carbonation and firmer head and is one of the most popular beer styles in Britain. Our recipe is simple – two kinds of malt from an English family malt house with a 150 years old tradition, two types of English hops and yeast from the London brewery. The result is a perfect balance between malty body with a hint of biscuits and nuts and dry, woody bitterness of English hops. The aroma is dominated by yeast esters reminiscent of ripe pomes and cedar tones of hops.

pivo