pivo

Bitter je tradičným pivom ponúkaným v anglických baroch. Pôvodný Pale Ale (svetlý ale) bol prvým anglickým pivom vareným zo svetlejších, na uhlí sušených sladov, no postupným poklesom ceny dovtedy málo dostupného chmeľu stúpala horkosť, a tak zdomácnel názov Bitter (horký). Z dnešného pohľadu však toto pivo nie je ani úplne svetlé, ani výrazne horké. Tradične sa varil v dvoch verziách, slabší Ordinary Bitter a silnejší Premium Bitter. V roku 1971 však londýnsky pivovar Fuller’s prišiel s tretím, najsilnejším stupňom – ESB (Extra Special Bitter) a zadefinoval tak úplne nový pivný štýl.Pri varení nášho ESB sme použili autentické suroviny ako je slad Pale Ale, neodmysliteľné chmele Fuggles a Challenger a kvasnice z londýnskeho pivovaru Fuller’s. Perfektná rovnováha medzi sladovým telom s náznakom karamelu a zemitou horkosťou anglických chmeľov je podtrhnutá jemnými kvasnicovými estermi pripomínajúcimi zrelé malvice.

Bitter is a traditional beer offered in English bars. Original Pale Ale had been the first English beer brewed from paler coaldried malts, however due to gradually cheaper hops its bitterness was increasing, hence the name Bitter. However, from today’s point of view, this beer is neither entirely pale nor extraordinarily bitter.Traditionally it had been brewed in two varieties, weaker Ordinary and stron-ger Premium Bitter. In 1971 London’s brewery Fuller created a third, strongest variety: Extra Special Bitter, thus defining an all new beer style.To brew our ESB, we have used authentic ingredients as is Pale Ale malt, inseparable hops sorts Fuggles and Challenger and Fuller’s original yeast. The perfect balance of malty body with a hint of caramel on one hand and earthy bitterness of English hops on the other, is all but augmented by tender yeast esters evoking ripe pomes.

pivo