pivo

Prvé zmienky o použití tekvice pri výrobe piva pochádzajú zo severnej Ameriky zo 17. storočia. Holandskí prisťahovalci sa túto plodinu naučili využívať od pôvodných indiánov. Keďže bola nenáročná, no výživná, stala sa jednou z hlavných zložiek ich stravy. Vďaka vysokému obsahu cukru bola tiež ideálnou plodinou na výrobu fermentovaných nápojov, predovšetkým piva. Pod vplyvom prisťahovaných nemeckých sládkov sa táto tradícia z pivovarníctva postupne úplne vytratila. Znovu sa objavila až na prelome tisícročia vďaka americkým remeselným pivovarom. Na rozdiel od pôvodných tekvicových pív zo sedemnásteho storočia majú moderné exempláre jednotnú podobu, sú polotmavé, stredne silné, vrchne kvasené sezónne špeciály. Typické je použitie rôznych korení – súčasný Pumpkin Ale totiž odkazuje na tradičný americký tekvicový koláč („pumpkin pie”). Mnohé výnimočné pivovary varia tento špeciál len raz do roka, z čerstvo pozbieranej upečenej tekvice a pije sa na počesť dávnej keltskej tradície oslavy zberu v predvečer dňa všetkých svätých, známy aj ako Halloween.

The first mentions of using pumpkin in beer brewing originate in seventeenth century’s North America. Dutch settlers learnt to use this crop from the Native Americans. Undemanding, yet nutritious, it became one of the main components of their food. Thanks to its high sugar content, the pumpkin also was an ideal ingredient for fermented beverage brewing, beer above all. Under the influence of immigrant German brewmasters, this tradition slowly vanished from beer brewing. It was not until the turn of the millennium, when it reappeared thanks to American craft breweries. As compared to the original seventeenth century pumpkin beers, the modern exemplars are more coherent, semi-dark, of average strength and top-fermented specials. Typical are various spices used, as the contemporary Pumpkin Ale should be reminiscent of a traditional American pumpkin pie. Many exceptional breweries produce this beer mere one time a year, from freshly harvested roasted pumpkins and is drunk, as a tribute to an ancient Celtic harvest festival, on a night of All Hallows’ Eve, better known as Halloween.

pivo