pivo

Za koloniálnej éry pojem India Pale Ale označoval anglické pivo určené na export do Indie, dnes už skratka IPA jednoducho označuje stredne silné svetlé pivo, v ktorom prevažuje chmeľová horkosť a charakter. Slad je iba podporný, akýmsi čistým plátnom na ktorom môžu zažiariť moderné chmeľové odrody. Jednou z nich je aj chmeľ Mosaic, ktorý skutočne dostojí svojmu menu a v závislosti od pestovateľských podmienok a použitia ponúka hotový kaleidoskop chutí. V našej Ipe okrem tropického ovocia žiari mango a ananás, pričom chuť prechádza do suchej, mierne nahorklej bielej broskyne, ktorá ostáva na jazyku aj po napití a nabáda k ďalšiemu dúšku.

In the colonial era, the term India Pale Ale referred to an English beer intended for export to India, nowadays its abbreviation IPA simply refers to a medium – strength pale ale with hopforward balance. Malt is only supportive, like a clean canvas on which modern hop varieties can shine through. One of them is the Mosaic hop, which truly lives up to its name and, depending on the growing conditions and usage, offers a colorful kaleidoscope of flavors. In our IPA it shows tropical fruits, namely mango and pineapple, while the flavor transitions to a dry, slightly bitter white peach that lingers on the tongue and invites you to take another sip.

pivo