pivo

Prvé počiatky session piva siahajú do čias prvej svetovej vojny, kedy mali anglickí robotníci povolené dve časové okná (sessions), kedy smeli počas dňa piť, no tak, aby boli schopní ďalej pracovať. Najvhodnejšie preto boli ľahké pivá ako Mild a Bitter, s obsahom alkoholu cca 3-5%. Session beer je teda pivo, ktorého môžete vypiť aj viac ako pohár za hodinu bez toho, aby sa Vám zatočila hlava. Tento koncept si podrobili aj otcovia americkej pivnej revolúcie keď prišli s pivom Session IPA. Pivo ľahké a piteľné, no poriadne chmelené! Naša Session IPA je chmelená iba jednou odrodou – Nelson Sauvin z Nového Zélandu, ktorý je jedným z najvyhľadávanejších chmeľov na svete. Jeho meno odkazuje na lokálnu pestovateľskú oblasť Nelson a najobľúbenejšie miestne víno Sauvignon Blanc. Explózia chutí je podobná ako v jeho vínnom menovcovi, nájsť v nej môžete zrelé egreše, šťavnaté bobule hrozna a náznaky tropického ovocia.

The history of session beer can be traced back to WWI, when English workers had two allowable drinking periods (sessions) per day, without loosing their ability to perform. The most suitable were Mild ale and Bitter, with ABV 3-5%. Session beer is therefore a beer, which can be drank by pints even more often then once per hour and won’t knock you down. This concept appealed to the founding father of american beer revolution who came up with a Session IPA – light, drinkable beer yet well hopped. Our Session IPA is hopped with a single variety – Nelson Sauvin from New Zealand, one of the most popular hops in the world. Its name refers to the local hop growing region Nelson and the most popular kiwi wine Sauvignon Blanc. Explosion of taste is similar to that of his wine namesake, full of ripe gooseberries, juicy grapes or tropical fruits.

pivo