pivo

Prvé počiatky session piva siahajú do čias prvej svetovej vojny, kedy mali anglickí robotníci povolené dve časové okná (sessions), kedy smeli počas dňa piť, no tak, aby boli schopní ďalej pracovať. Najvhodnejšie preto boli ľahké pivá ako Mild a Bitter, s obsahom alkoholu cca 3-5%. Session beer je teda pivo, ktorého môžete vypiť aj viac ako pohár za hodinu bez toho, aby sa Vám zatočila hlava. Tento koncept si podrobili aj otcovia pivnej revolúcie, americkí sládkovia a jeden z ich najnovších počinov sa nazýva India Session Ale, alebo Session IPA. Myšlienka je to jednoduchá: Pivo menej karamelové ako APA,s približne polovičným obsahom alkoholu ako IPA. S bohatou, intenzívnou vôňou typickou pre IPA a rovnako horkým a chutným telom. Komplexný orchester chutí, v ktorom vyniká citrusové a tropické ovocie presne tak, ako to máte radi. Ak sa chcete osviežiť, no stále si dať chmeľovú bombu, naše Session IPA je tou pravou volbou. Pri športe, pri práci, v lete, nonstHOP!

The history of session beer can be traced back to WWI, when English workers had two allowable drinking periods (sessions) per day, without loosing their ability to perform. The most suitable were Mild ale and Bitter, with ABV 3-5%. Session beer is therefore a beer, which can be drank by pints even more often then once per hour and won’t knock you down. This concept appealed to the founding father of beer revolution, american brewers and one of their newest accomplishments is called India Session Ale or Session IPA. The idea is simple: Ale less caramely then APA, with roughly half alcohol content of IPA. With rich, intense aroma, typical for IPA and equally biter and tasteful body. A complex orchestra of flavors, with citrus and tropical fruits standing out, just the way you like it. If you want refreshment, yet still seek hop bomb, our Session IPA is the right choice. While sporting, at work, in the summer, nonstHOP!

pivo