pivo

Oud Bruin (starý hnedý) známy tiež ako Flanders Brown je holandský názov pre pradávny pivný štýl pochádzajúci z flámskej časti Belgicka, pre ktorý je charakteristické dlhodobé zrenie až do jedného roka. Počas tohoto zrenia prebieha sekundárna fermentácia trvajúca niekoľko týždňov až mesiacov a pokračujúca po stočení vo fľašiach ďalších niekoľko mesiacov. Takéto zretie umožňuje kvasinkám a baktériám vytvoriť chuť typickú pre tento pivný štýl. Najčastejšie sa na prvú fázu zretia používajú drevené sudy, ktoré odovzdajú pivu jemný buket dreva a zároveň porézna štruktúra dreva vytvára mikroorganizmom priaznivé prostredie. Veľmi populárne je najmä zretie takéhoto piva v bareloch po whisky, bourbone, alebo víne, ktoré odovzdajú pivu ďalšiu príchuť a arómu. My sme uvarili – a ušľachtilými kláštornými kvasinkami z Westmalle vykvasili – silné belgické pivo karamelovej farby a chuti. Na dlhé, 5-mesačné zretie sme použili francúzsky dubový barel z Château Topoľčianky po červenom víne Rulandské modré, ocenenom zlatou medailou. Výsledok? Hlboko prekvasené, takmer suché prémiové belgické pivo, ktorého chuť je nádhernou kombináciou všetkých faktorov vstupujúcich do zrecieho procesu.

Oud Bruin (Old Brown), also known as Flanders Brown, is the Dutch name of an ancient beer style originating from the Flemish region of Belgium characterised by its long ageing process taking up to one year. It undergoes a secondary fermentation, which takes several weeks to a month, and is followed by bottle ageing for several more months. This prolonged maturing allows residual yeast and bacteria to develop flavours unique to this style. Often, wooden barrels are used in the first ageing phase, delivering a tender woody bouquet to the beer while the porous structure of the wood acts as the perfect niche to the microorganisms. Specifically popular is to ageing such beer in the barrels previously used for whisky, bourbon or wine, all granting the beer an extra flavour and aroma. We have brewed — and fermented by noble abbey yeast from Westmalle — a strong Belgian beer of a caramel colour and taste. Afterwards, we aged it for five months in a French Oak Barrel from a local Château Topoľčianky Winery, previously used for aging their gold medal winner Red Wine. The result? A deeply fermented, almost dry premium Belgian beer, whose taste is a gorgeous combination of all factors entering the ageing process.

pivo