pivo

Po anglicko-francúzskych konfliktoch v 18. storočí a následnému francúzskemu embargu ostala Anglická šlachta odrezaná od svojho obľúbeného vína z oblasti Bordeaux. Anglický sládkovia preto vytvorili náhradu v podobe extrémne silného piva, ktoré kvôli svojmu obsahu alkoholu dostalo názov Barleywine (jačmenné víno). V tej dobe bolo dostupné výlučne vyšším vrstvám. Podobný pivný štýl, avšak náhodou, vznikol v roku 1988 v kalifornskom Rubicon brewing company, keď sa pri varení silného moku omylom použilo príliš veľa pšenice. Výsledok bol však natoľko autentický a obľúbený, že sa nový výtvor – Wheatwine (pšeničné víno) začal variť pravidelne. Toto pivo má plné, jemné, krémové telo a príjemnú zvyškovú sladkosť, ktoré je americkým chmeľom vyrovnaná len natoľko, aby prevažovala obilná, sladová chuť. Doplnená je o hrejivé tóny alkoholu a na pozadí aj jahôd, či tropického ovocia.

After the English-French conflicts in the 18th century and the subsequent French embargo, the English aristocracy remained cut off from its favorite Bordeaux wine. The English brewers therefore created a substitute in the form of an extremely strong beer, which, due to its high alcohol content, was called Barley Wine, available exclusively for the high society. A similar beer style, although accidentally, appeared in 1988 at Californian Rubicon Brewing Company, when too much wheat went into the barley wine mash. The result became, however, so popular that the new creation – Wheatwine began to appear regularly. This beer has a full, delicate, creamy body and a pleasant residual sweetness that is evenly balanced with American hops so that a grainy, malty flavor prevails. Warming tones of alcohol complement the palete with a background of strawberries or tropical fruit.

pivo