pivo

APA, alebo American Pale Ale, je druh svetlého “ejlu” (vrchne kvaseného piva), ktorý vznikol v USA okolo roku 1980. Hneď
od svojho počiatku bol srdcom aj dušou americkej pivnej revolúcie a dlhých 30 rokov bol najpredávanejším a najobľúbenejším remeselným pivom v USA. Najznámejším exemplárom a modernou klasikou je Pale Ale kalifornského pivovaru Sierra Nevada. Pri výrobe tohto osviežujúceho piva sa používajú chuťovo pomerne neutrálne kvasinky vrchného kvasenia
a severo-americký dvojradý jačmenný slad, no to, čím sa výrazne odlišuje od britských a európskych “ejlov” je šľachtený americký chmeľ. Ten pivu okrem primeranej horkosti prepožičiava aj zreteľnú chuť citrusov, kvetov, či živice. Sladová sladkosť pripomína toastový chlieb, či keksíky a len zľahka dopĺňa celkovú chuť tohto vyváženého piva.

APA, or American Pale Ale, is a style of pale top fermented beer developed in United States around 1980. It immediately became the heart and soul of American craft beer revolution and had been the top selling and most popular american craft beer for the next 30 years. Pale Ale from California brewery Sierra Nevada is the most renown example and a modern classic. In the production of this refreshing brew, relatively neutral top fermenting yeast and North American two-row barley malt is used, but what is significantly different from the British and European ales is American hops. Beside the bitterness, they lend the beer its distinct flavor of citrus, flowers or resin. Malty sweetness resembles toasted bread or biscuits and only gently complements the overall flavor of this balanced brew.

pivo