pivo

Azda najznámejšie údené pivo sveta má pôvod v Nemeckom Bambergu ako tzv. Aecht Schenkerla Rauchbier, ktoré sa vyrába nepretržite už stáročia. Slad sa v minulosti všade sušil nad otvoreným ohňom, zväčša pálením bukového dreva, čím absorboval dymové arómy, ktoré sa preniesli do piva. V Škótsku to však bolo pálením miestnej rašeliny a následnou výrobou exkluzívnych, tzv. Rašelinových Whisky ako napr. Laphroaig alebo Talisker. Našou ďalšou inšpiráciou bol tradičný horúci nápoj pôvodom z chladných hôr Stredného Slovenska – Hriatô. Tamojší drevorubači zistili, ze tuk z vypraženej údenej slaninky rozpustený v zohriatom liehovom nápoji dodá energiu a zmierňuje intoxikáciu alkoholom. Kombinácia karamelového a údeného sladu a škvarenej údenej slaninky sa preto stali základom nášho Wee Heavy. Tento prémiový Ale škótskeho typu bol pre svoju silu často určený na export. Je perfektným nápojom pre každého milovníka silného piva, škótskej whisky aj slovenských tradícií.

Perhaps the most famous smoked beer on the world originated in Bamberg, Germany as so-called Aecht Schenker Rauchbier, which is produced continuously for centuries. In the past, an open beech fire was used for drying malt, causing the malt to absorb the smoke flavorings which were later transferred to the beer. In Scotland, however, local peat was used for drying malt and subsequent production of exclusive Peated Whisky such as peat. Laphroaig and Talisker. Our next inspiration was traditional hot drink originating from cold mountains of Central Slovakia – Hriatô. The local lumberjacks found out that fat from seared smoked bacon dissolved in hot spirit gives them energy and decrease alcohol effect. The combination of caramel and smoked malt and smoked bacon juice therefore become the basis of our Wee Heavy. This premium Scotch Ale was due to its strenght often intended for export. Its the perfect drink for every lover of strong beer, Scotch whiskey and Slovak traditions.

pivo