pivo

Prvé údaje o pestovaní chmeľu na Slovensku sa nachádzajú už v urbároch zo 16. až 18 storočia. V dnešnej dobe sa na Slovensku nachádzajú len posledné štyri chmeľnice, a to v Čachticiach, Nemšovej, Soblahove a Trenčianskej Turnej. Náš pivovar sa teda nachádza v jednej z “najchmeľovejších” oblastí na Slovensku a práve to sme a rozhodli využiť vo Váš prospech.Predstavujeme Vám naše jedinečné žatvové pivo – Harvest Ale, uvarené výlučne z ručne zberaného hlávkového chmeľu odrody Žatecký poloraný červeňák z lokálnych trenčianskych chmeľníc. Termínom Harvest Ale, alebo Wet Hop Ale sa môže označovať pivo uvarené výlučne z čerstvo pozbieraného chmeľu – ešte mokré, čerstvé hlávky zo žatvy sa v priebehu niekoľkých hodín musia použiť pri výrobe piva. Takto čerstvý, nespracovaný chmeľ si zachová všetky aromatické oleje a horké kyseliny a jeho použitie je zážitok sám o sebe. Do varne treba postupne pridávať celé kýble malých zelených hlávok a dôkladne zmiešavať s mladinou, no výsledok v podobe nezameniteľného charakteru stojí za to. Náš svetlý Ale nadopovaný veľkými dávkami čerstvo zozbieraného chmeľu nesie ľahký citrusový nádych a výraznú bylinnú horkosť. Oslávte žatvu spolu s nami v podobe prvého ročníka Trenčianskeho Žatvového!

First scripts with data about farming hops in Slovakia can be found as far back as 16th to 18th century. Nowdays there are only last four farms left – in Čachtice, Nemšová, Soblahov and Trenčianska Turná. Looking at map, our brewery is therefore in one of the “hoppiest” areas in Slovakia, and this advantege can not be left behind. We are proudly introducing you our unique Harvest Ale – brewed exclusively with hand picked whole cone Saaz hops from local hop farms. Term Harvest or Wet Hop Ale can be used only for beer brewed with fresh, still wet hops only hours after harvesting them. This fresh, unprocessed hops still has all of its aromatic oils and bittering acids and it’s using is experience itself. Bucketfulls of these little green cones have to be added consecutively into the boiling wort, and the result in shape of unique character speaks for itself. Our pale ale stuffed with large amounts of freshly harvested hops carries a hint of citrusy aromas and significant herbal bitterness. Celebrate the harvest with us with a pint of first innaugural Trencin Harvest Ale!

pivo