pivo

Najznámejší výrobca pivného štýlu Stout je dublinský pivovar Guiness, ktorý pod svojou značkou vyrába Dry Stout so suchou chuťou praženého sladu. Pôvodne však toto tmavé pivo pochádza z Anglicka, kde začiatkom dvadsiateho storočia vytvorili rôzne verzie tohto štýlu. Napríklad pridaním mliečneho cukru vznikol sladší a menej alkoholický mliečny stout. Svojou chuťou pripomínal kávu so smotanou, preto sa často nazýva aj Cream Stout. Odtiaľto pramení aj naša inšpirácia na vytvorenie piva, ktoré chuťou pripomína ľadovú kávu – Cappucino Stout. Lahodná krémovosť mliečneho cukru sa v ňom snúbi s praženou chuťou tmavého sladu, ale aj pravou stredoamerickou kávou. Tú je výrazne poznať vo vôni, v chuti, a aj v povzbudivom účinku kofeínu, keďže z množstva použitej kávy by sa dalo pripraviť takmer 500 šálok tohto nápoja!

The most famous maker of Stout is Irish brewery Guinness, which produces Dry Stout with a dry taste of roasted malt. However, this dark ale originates from England, where at the beginning of the twentieth century various versions of Stouts were created. For example, adding milk sugar has produced a sweeter and less alcoholic Milk Stout. Its taste was similar to coffee with cream, thus it’s often called Cream Stout. This inspired us to create a beer that tastes like iced coffee and cream – Cappucino Stout. The smooth creamyness of milk sugar is deliciously combined with the roasted taste of dark malt, but also genuine Central American coffee beans. Coffee can be recognized in both aroma, taste and stimulating effect of caffeine, as we used enough beans to make almost 500 cups of coffee!

pivo