pivo

Náš vymrazovaný pivný likér, dlhodo-bo kraľujúci medzi slovenskými pivami, Lanius Eis 36° má súrodenca. Nami pripravený svetovo unikátny Mulberry Triple Ale, charakteristický belgický Ale nasýtený domácimi morušami, sme podrobili rovnakému zdĺhavému a precíznemu procesu vymrazovania ako pôvodný Eis.Toto nové pivo uchováva typickú ovocnú sviežosť, rubínovo červenú farbu a liečivé účinky plodov moruše. Keďže ale na jeden sud tohoto likéru bolo vymrazených až 5 sudov už pôvodne výrazného piva, produkt koncentruje chute, arómy aj silu a povznáša ich na úplne novú úroveň. Tak ako náš originálny Eis, aj tento nový špeciál má stupňovitosť spätne výpočítanú na 36°, no vďaka hlbokému pôvodnému prekvaseniu sme dosiahli silu až 20,3% alkoholu.Objavte našu novú vlajkovú loď, exkluzívny polosuchý ovocný pivný likér, LANIUS EIS MULBERRY 36°, vyrábaný v malej limitovanej sérii iba raz ročne a dozrievajúci vo fľašiach! Opojný buket zrelých bobúľ a suché, ale svieže nekomplikované telo ustupujú dominujúcim hrejivým tónom ovocia a portského vína s príjemným alkoholovým dozvukom.

Our frozendistilled beer liqueur, ruling unchallenged among Slovak beers, Lanius Eis 36° now has a sibling. We subjected our worldwide unique Mulberry Triple Ale, a characteristic Belgian Ale saturated with homegrown mulberries, to the same strenuous and precise process of freezing and melting, as we did the original Eis. This new beer retains the fruity freshness, rubyred color and the healing effects of the mulberry fruits. Considering though the fact, that to obtain 1 barrel of this liqueur, we frozen distilled 5 barrels of the already striking beer, the products concentrates the flavors, the aromas and the strength and elevates them to a whole new level. Thanks to the deeper fermentation, we achieved this new special’s alcohol content of unbelievable 20,3% ABV. Discover our new flagship of a beer, an exclusive semidry fruity beer liqueur, LANIUS EIS MULBERRY 36°, prepared in a small limited edition mere one time every year. An intoxicating bouquet of mature berries and a dry, yet fresh uncomplicated body give way to the dominant warming tones of fruit and Port wine with a pleasant.

pivo