pivo

Toto pivo je typickým predstaviteľom pivného štýlu American IPA. Prapôvodom sa jedná o anglický Ale z koloniálnej éry, ktorý bol posilnený a riadne nachmelený, aby vydržal dlhú plavbu cez trópy. Meno dostal podľa svojej finálnej destinácie: India Pale Ale (IPA) a postupne takmer upadol do zabudnutia, no úspešne bol oživený v sedemdesiatych rokoch v San Franciscom Anchor Brewing. Vďaka novo dostupným, aromatickým, v Amerike vyšľachteným chmeľom sa rýchlo rozšíril do remeselných pivovarov v celom USA. Jeden z najvyhľadávanejších chmeľov na svete je Nelson Sauvin – vysoko aromatická odroda, aj keď pôvodom z krajiny Maorov, Hobitov a Kiwi – Nového Zélandu. Jeho meno odkazuje na miestnu pestovateľskú oblasť Nelson a najobľúbenejšie Novozélandské víno Sauvignon. Explózia chutí je podobná ako v jeho vínnom menovcovi, nájsť v nej môžete zrelé egreše, tropické ovocie, či ananás.

This beer is a typical example of American IPA beer style. It originates in English Ale from the colonial era, which was strengthened and properly hopped to withstand a long voyage through the tropics to final destination India, hence the name India Pale Ale (IPA). By the time it almost disapeared, but was successfully revived in the 1975 in San Francisco Anchor Brewing. Thanks to the newly available, aromatic, American-grown hops, it quickly spread to craft breweries throughout the whole USA. One of the most popular hops in the world is Nelson Sauvin – a highly aromatic variety, though originally from the land of Maori, Hobbit, and Kiwi – New Zealand. Its name refers to the local Nelson farmland and the most popular New Zealand wine Sauvignon. Explosion of taste is similar to that of his wine namesake, full of ripe gooseberries, tropical fruit or pineapple.

pivo